Yellowstone National Park, Geyser Photo 7
Previous Photo                    Thumbnail Photos                    Next Photo

White Dome Geyser
Yellowstone National Park

Photo 7 of 18